Nye opplag og prisjusteringer

Et nytt år er i ferd med å ebbe ut. I løpet av året har vi gitt ut nytt opplag av «Hjelp – hvem skal bestemme?» og vi har gitt ut to nye bøker «Autismespekterforstyrrelser, seksualitet og jus» og «Sinnemestring for personer med  utviklingshemming».

Vi planlegger nye opplag av «Autismespekterforsyrrelser og seksualitet» og «Hjelp – jeg skal ha sex», sistnevnte vil gjennomgå en revidering og oppdatering først. Det skal heller ikke overraske meg om vi kommer ut med «En liten bok om døden» i løpet av året.

Vi må også foreta en prisjustering. Mandag 6. desember vil alle våre produkter få en prisjustering, de fleste vil få en beskjeden prisøkning, men «Sinnemestring for personer med utviklingshemming» vil få en betydelig prisøkning.

Autismespekterforstyrrelser, seksualitet og juss (biografi)

Forside bok Autismespekterforstyrrelser - seksualitet og jusDette er en biografi skrevet av Nick Durbin, som har diagnosen Asperger Syndrom. På leting etter sin seksuelle identitet går det riktig galt.

Vi følger Durbins egne historie gjennom skolegang og høyere utdanning, og får et unikt innblikk i hvordan livet fortoner seg for en ung mann med Asperger syndrom. I tillegg til Durbins biografiske historie vil dere også få det fra begge foreldrene sitt perspektiv, samt et faglig perspektiv ført i pennen av Tony Attwood og Isabelle Hénault. Boken kom ut på engelsk i 2014.

Hvis du bestiller boka før 24. desember får du den til kr 250,- .
Hvis du i tillegg kjøper en annen bok fra oss spanderer vi portoen.

Fra 25. desember 2021 koster boka kr 355,-

Fagbok: Sinnemestring for personer med utviklingshemming

Forside: Sinnemestring (bok)

Fagbok: «Sinnemestring for personer med utviklingshemming»:

Problemer med å kontrollere eget sinne er noe mange har utfordringer med, personer med utviklingshemming er intet unntak i så måte. Ofte blir disse møtt med ulike former for tiltak, alt fra medisinering, via tvang og makt til avanserte forsterkersystemer. Mange av disse tiltakene har ønsket effekt, men de bidrar i liten grad til at vedkommende skal kunne forstå eget sinne.

Ved «Habiliteringstjenesten for voksne, St Olavs Hospital», har vi sett på ulike modeller som kan være anvendelige for at utviklingshemmede skal kunne forstå og håndtere eget sinne. Vi erfarte at de modellene vi så nærmere på ikke var særlig egnet for norske forhold og har derfor utviklet en egen modell, den er basert på individuell behandling og bygger på kognitiv atferdsterapi.
Boka beskriver den modellen, i tillegg inneholder den en komplett kursmanual med tilhørende verktøykasse. Vi mener at de aller fleste med en utdanning på bachelornivå og en viss klinisk erfaring skal kunne nyttiggjøre seg boka i sitt daglige virke.

Boka koster kr 300,-

Valg 2021: Hjelp, hvem skal bestemme?

Forside Heftet "Hjelp, hvem skal bestemme?"

Dette heftet handler om hvordan Norge er bygd opp, og hvordan Norge styres.

Heftet Hjelp – hvem skal bestemme?” er aktuelt i forbindelse med valg, men innholdet i heftet har relevans utover det å stemme. Ikke alle vet hvilket parti de skal stemme på. Det er heller ikke alle som engang forstår at det er valg, eller hvorfor man skal stemme.

Vi har som mål å forsøke og gjøre livet lettere for den delen av befolkningen som ikke er så flink til å lese, eller sliter med å forstå en vanlig tekst. Dette kan være fordi de har kognitive vansker, eller fordi de ikke er så gode i norsk.

Første utgave av heftet kom ut for fire år siden, – nå har vi oppgradert heftet og forsøkt å gjøre det enda mer lettlest, og tilbyr en betydelig del av restlageret til en latterlig lav pris.

Dersom dere ønsker tips og idèer til hvordan vi kan få opp valgdeltakelsen blant utviklingshemmede, og andre som sliter med å lese, så kan dere melde dere inn i vår Facebook gruppe “Valg 2021.

Bestill heftet nå

Nytt lettlest hefte om aktivitet og kosthold

«Hjelp – buksa er for trang!» er et hefte i vår lettlest-serie, og handler om aktivitet og kosthold. Heftet fokuserer på positiv endring av vaner som kanskje ikke er så bra. Heftet følger Nina og Bernt som bor i et bofellesskap og har noen kilo for mye.

Utfordringen med å gå ned i vekt og å bli der er noe mange har opplevd. Det som er viktig er at man selv er motivert for det. Det er vanskelig å lage et slikt hefte uten å bli moraliserende, men vi håper at det er nettopp det vi har klart.

Heftet forklarer hvordan kroppen fungerer, og hva kroppen består av. Selv om heftet har fokus på positiv endring av vaner, har forfatteren vektlagt hvor viktig det er å være fornøyd med seg selv og å være glad i kroppen sin.

Hjelp – buksa er for trang!” er illustrert av Anne Mette Waagsbø.

 

Lettleste hefter og fagbøker

Be-Ni forlag DA forfatter, produserer og selger lettleste hefter og fagbøker. Bakgrunnen for dette er at kommunikasjon og ikke minst skriftlig kommunikasjon er en viktig kilde til kunnskap. Kunnskap er viktig for å kunne ta del i samfunnet. Derfor har vi valgt å lage lettleste hefter om tema vi mener er viktig.

Heftene egner seg til selvstudium, undervisning en til en og gruppeundervisning.

Les mer