Nytt lettlest hefte om aktivitet og kosthold

«Hjelp – buksa er for trang!» er et hefte i vår lettlest-serie, og handler om aktivitet og kosthold. Heftet fokuserer på positiv endring av vaner som kanskje ikke er så bra. Heftet følger Nina og Bernt som bor i et bofellesskap og har noen kilo for mye.

Utfordringen med å gå ned i vekt og å bli der er noe mange har opplevd. Det som er viktig er at man selv er motivert for det. Det er vanskelig å lage et slikt hefte uten å bli moraliserende, men vi håper at det er nettopp det vi har klart.

Heftet forklarer hvordan kroppen fungerer, og hva kroppen består av. Selv om heftet har fokus på positiv endring av vaner, har forfatteren vektlagt hvor viktig det er å være fornøyd med seg selv og å være glad i kroppen sin.

Hjelp – buksa er for trang!” er illustrert av Anne Mette Waagsbø.

 

Autisme, seksualitet og jus (biografi)

Forside bok Autismespekterforstyrrelser - seksualitet og jus«Autismespekterforstyrrelser – seksualitet og jus»

Dette er en biografi skrevet av Nick Durbin, som har diagnosen Asperger Syndrom. På leting etter sin seksuelle identitet går det riktig galt. Vi følger Durbins egne historie gjennom skolegang og høyere utdanning, og får et unikt innblikk i hvordan livet fortoner seg for en ung mann med Asperger syndrom.

I tillegg til Durbins biografiske historie vil dere også få det fra begge foreldrene sitt perspektiv, samt et faglig perspektiv ført i pennen av Tony Attwood og Isabelle Hénault.

Boken kom ut på engelsk i 2014, og foreligger på norsk i løpet av 2020.

Boka vil koste kr 335,-.

De som forhåndsbestiller boka vil få den tilsendt på utgivelsesdagen og vi spanderer portoen.

Lettleste hefter og fagbøker

Be-Ni forlag DA forfatter, produserer og selger lettleste hefter og fagbøker. Bakgrunnen for dette er at kommunikasjon og ikke minst skriftlig kommunikasjon er en viktig kilde til kunnskap. Kunnskap er viktig for å kunne ta del i samfunnet. Derfor har vi valgt å lage lettleste hefter om tema vi mener er viktig.

Heftene egner seg til selvstudium, undervisning en til en og gruppeundervisning.

Les mer