Fagbok: Sinnemestring for personer med utviklingshemming

Forside: Sinnemestring (bok)

Fagbok: «Sinnemestring for personer med utviklingshemming»:

Problemer med å kontrollere eget sinne er noe mange har utfordringer med, personer med utviklingshemming er intet unntak i så måte. Ofte blir disse møtt med ulike former for tiltak, alt fra medisinering, via tvang og makt til avanserte forsterkersystemer. Mange av disse tiltakene har ønsket effekt, men de bidrar i liten grad til at vedkommende skal kunne forstå eget sinne.

Ved «Habiliteringstjenesten for voksne, St Olavs Hospital», har vi sett på ulike modeller som kan være anvendelige for at utviklingshemmede skal kunne forstå og håndtere eget sinne. Vi erfarte at de modellene vi så nærmere på ikke var særlig egnet for norske forhold og har derfor utviklet en egen modell, den er basert på individuell behandling og bygger på kognitiv atferdsterapi.
Boka beskriver den modellen, i tillegg inneholder den en komplett kursmanual med tilhørende verktøykasse. Vi mener at de aller fleste med en utdanning på bachelornivå og en viss klinisk erfaring skal kunne nyttiggjøre seg boka i sitt daglige virke.

Boka koster kr 300,-

Lettleste hefter og fagbøker

Be-Ni forlag DA forfatter, produserer og selger lettleste hefter og fagbøker. Bakgrunnen for dette er at kommunikasjon og ikke minst skriftlig kommunikasjon er en viktig kilde til kunnskap. Kunnskap er viktig for å kunne ta del i samfunnet. Derfor har vi valgt å lage lettleste hefter om tema vi mener er viktig.

Heftene egner seg til selvstudium, undervisning en til en og gruppeundervisning.

Les mer