Autismespekterforstyrrelser, seksualitet og juss (biografi)

Forside bok Autismespekterforstyrrelser - seksualitet og jusDette er en biografi skrevet av Nick Durbin, som har diagnosen Asperger Syndrom. På leting etter sin seksuelle identitet går det riktig galt.

Vi følger Durbins egne historie gjennom skolegang og høyere utdanning, og får et unikt innblikk i hvordan livet fortoner seg for en ung mann med Asperger syndrom. I tillegg til Durbins biografiske historie vil dere også få det fra begge foreldrene sitt perspektiv, samt et faglig perspektiv ført i pennen av Tony Attwood og Isabelle Hénault. Boken kom ut på engelsk i 2014.

Hvis du bestiller boka før 24. desember får du den til kr 250,- .
Hvis du i tillegg kjøper en annen bok fra oss spanderer vi portoen.

Fra 25. desember 2021 koster boka kr 355,-