Autismespekterforstyrrelser, seksualitet og juss (biografi)

Forside bok Autismespekterforstyrrelser - seksualitet og jusDette er en biografi skrevet av Nick Durbin, som har diagnosen Asperger Syndrom. På leting etter sin seksuelle identitet går det riktig galt.

Vi følger Durbins egne historie gjennom skolegang og høyere utdanning, og får et unikt innblikk i hvordan livet fortoner seg for en ung mann med Asperger syndrom. I tillegg til Durbins biografiske historie vil dere også få det fra begge foreldrene sitt perspektiv, samt et faglig perspektiv ført i pennen av Tony Attwood og Isabelle Hénault. Boken kom ut på engelsk i 2014.

Boka koster kr 335,-.
Hvis du bestiller boka før 10. juni spanderer vi portoen