Kurs / forelesninger

Bernt Barstad og Nina C. Dahl har begge bred kompetanse og kan forelese innen mange aktuelle temaer. Begge brukes mye som forelesere, både lokalt og ellers i landet. Tilbakemeldingene er gjennomgående gode. 

Kursene vi tilbyr under er i prinsippet forslag, basert på egne erfaringer, men det er mulig å skreddersy etter behov. 

Enkelte av kursene er todelt, for å sikre kompetanseheving til brukerne av tjenester og de som yter disse tjenestene. Bakgrunnen for dette er at de som er brukere av tjenestene ofte trenger oppfølging/ repetisjoner knyttet til innholdet i disse kursene og da er tjenesteyterne de som er nærmest til å yte dette.

Forelesninger / kurs: