Hvem er vi

Bernt Barstad

Bernt Barstad

Vernepleier, med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og sexologi. Avsluttet masterprogrammet «Funksjonshemming og samfunn» ved NTNU i 2013. 

Forfatter av boka «Seksualitet og utviklingshemning» (Universitetsforlaget 2006). Ga i 2005 ut opplæringspakken «ESS – Etikk, Samliv og Seksualitet», i samarbeid med Bjørg Neset (gjennom eget selskap Exben DA). 

Er en av medforfatterne til «Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemning» som er Bufdir sine retningslinjer for håndtering av seksuelle overgrep mot voksne mennesker med psykisk utviklingshemning (www.vermotmovergrep.no). Har siden september 1991 vært ansatt ved Habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag som spesialvernepleier.

Telefon: 932 09 491
Epost: bernt@be-ni.no

 

Nina Dahl

Nina Christine Dahl

Avsluttet masterprogrammet i Funksjonshemming og samfunn våren 2018 med oppgave om rettssikkerhet for personer med utviklingshemming. 

Er tidligere utdannet barnehagelærer med videreutdanninger innen barnevern, barnerett og «Sexologi og funksjonshemming»

Har undervist voksne med lære- og skrivevansker, jobbet med avhør av utviklingshemmede ved Statens Barnehus og veiledet foreldre med kognitive vansker.

Er ansatt som rådgiver i Tromsø Kommune, med fagansvar for blant annet forebygging av overgrep mot sårbare voksne. 

Telefon: 995 72 666
Epost: nina@be-ni.no