Seksualitet og utviklingshemning

Denne boka ble utgitt på Universitetsforlaget i 2006. Den har siden solgt jevnt og trutt, spesielt er det mange studenter som har kjøpt den. For et par år siden fikk forfatteren tilbud om å overta et restlager, da Universitetsforlaget mente den solgte for dårlig. I ettertid har det vært en brukbar etterspørsel etter den, slik at dette lageret krymper stadig.

Boka – som er en av få norske bøker som omhandler dette temaet for en så vidt smal brukergruppe er på knappe 200 sider og tar for seg ulike tema som:

  • Egne holdninger til seksualitet
  • Seksualopplæring
  • Seksuelle hjelpemidler
  • Prevensjon og graviditet
  • Forebygging av overgrep

I påvente av at noen andre tar seg bryet med å skrive en bok om dette temaet, så er dette alternativet.