Hjelp – jeg er anmeldt!

Den juridiske prosessen som iverksettes når du blir anmeldt for et forhold er vanskelig å forstå for folk flest. Enklere blir det ikke dersom du ikke skjønner så mange fremmedord, og lange kompliserte setninger. Dette lettleste heftet forsøker å beskrive denne prosessen på en slik måte at den enkelte kan være bedre forberedt dersom man har blitt anmeldt. Det er også et utmerket hefte for dem som vil vite før man har gjort noe galt.

Vi ser spesielt for oss at dette heftet er egnet for våre nye landsmenn og mennesker med kognitiv svikt, men det er også grunn til å tro at vanlig ungdom kan ha nytte av dette. Vi håper dette kan brukes i undervisning av nevnte målgrupper. Videre vil heftet være nyttig for ungdom som kommer i befatning med konfliktrådet å få med seg dette heftet ved avslutning av sak.

Heftet er skrevet på et lettlest språk, med korte setninger. Teksten er å finne på høyre side (oddetallsider), vanskelige ord blir forklart i faktabokser på partallsider.