Autismespekterforstyrrelser, seksualitet og juss (biografi)

Dette er en biografi skrevet av Nick Durbin, som har diagnosen Asperger Syndrom. På leting etter sin seksuelle identitet går det riktig galt. Vi følger Durbins egne historie gjennom skolegang og høyere utdanning, og får et unikt innblikk i hvordan livet fortoner seg for en ung mann med Asperger syndrom.  

I tillegg til Durbins biografiske historie vil dere også få det fra begge foreldrene sitt perspektiv, samt et faglig perspektiv ført i pennen av Tony Attwood og Isabelle Hénault.

“Autisme, seksualitet og jus” kom ut på engelsk i 2014, og foreligger på norsk i løpet av 2020.

Boka vil koste kr 335,-. 

De som forhåndsbestiller boka vil få den tilsendt på utgivelsesdagen og vi spanderer portoen.