Autismespekterforstyrrelser, seksualitet og juss (biografi)

Dette er en biografi skrevet av Nick Durbin, som har diagnosen Asperger Syndrom. På leting etter sin seksuelle identitet går det riktig galt. Vi følger Durbins egne historie gjennom skolegang og høyere utdanning, og får et unikt innblikk i hvordan livet fortoner seg for en ung mann med Asperger syndrom.  

I tillegg til Durbins biografiske historie vil dere også få det fra begge foreldrene sitt perspektiv, samt et faglig perspektiv ført i pennen av Tony Attwood og Isabelle Hénault.

«Autisme, seksualitet og jus» kom ut på engelsk i 2014 og i norsk utgave i 2020.

Boka koster ordinært kr 335,-.  

Hvis du bestiller boka før 24. desember får den den for kr 250,- 
Hvis du i tillegg bestiller en annen bok fra oss så spanderer vi portoen.