Asperger syndrom og seksualitet

Dette er en oversettelse av «Asperger’s Syndrome and Sexuality» som ble utgitt på Jessica Kingsley Publishers i 2005. 

Forfatteren av boka er Dr Isabelle Hénault som er daglig leder av «Clinique Autisme & Asperger de Montréal» (http://www.clinique-autisme-asperger-mtl.ca/).

Hénault besøkte Norge i desember 2017, og var tilbake i september 2018, hvor hun hadde to forelesninger i Trondheim og Oslo.

 

Vi er ferd med å etablere ytterligere samarbeid med Hénault, som virker svært spennende. Ta kontakt dersom dere er interessert i mer opplysninger om dette.

Boka har en faglig del, hvor man får et mer nyansert bilde av personer med Asperger syndrom (AS), spesielt sett i lys av de tidligere vedtatte sannheter. 

«Asperger syndrom og seksualitet» har fokus på at de aller fleste med AS har behov for nærhet og seksualitet akkurat som de fleste blant den øvrige befolkningen.

I boka settes også fokus på hva som kan være utfordrende med å ha AS og forsøke å bevege seg i et terreng som er uforutsigbart og vanskelig, spesielt hvis man har AS.

Siste del av boka er viet et sosioseksuelt opplæringprogram som er tilpasset personer med AS. Selv om det er skrevet forholdsmessig mange bøker om AS og autisme, er det svært få som er viet dette temaet. Vi synes boka til Hénault er en viktig bok i så måte.

Boka er oversatt av Bernt Barstad, med støtte fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.