Lettleste hefter og fagbøker

Be-Ni forlag DA forfatter, produserer og selger lettleste hefter og fagbøker.
Heftene egner seg til selvstudium, undervisning en til en og gruppeundervisning. Det kan være smart å la heftene ligge på lunsjrommet eller andre steder dere folk samles, – da kan heftene gi grunnlag for både formelle og uformelle diskusjoner.

Hjelp – hvem skal bestemme?

Om det norske valgsystemet, hvorfor vi skal stemme og hvordan.

Hjelp – jeg er anmeldt!

Den juridiske prosessen som iverksettes når du blir anmeldt enkelt forklart.

Hjelp – jeg skal ha sex!

Lettlest hefte med lenker (QR) til animasjonsfilmer om seksualitet.

Hjelp – buksa er for trang!

Finner du også på unnskyldninger for å slippe trening? Er motivasjonen lav, og du har mest lyst til å ligge på sofaen?

Fagbok

Forside: Sinnemestring (bok)

Sinnemestring for personer med utviklingshemming

Abeidsmodell utviklet ved St. Olavs Hospital. Inneholder kursmanual og verktøykasse.

Fagbok

Seksualitet og utviklingshemning

Boka er en av få norske bøker som omhandler dette temaet.

Fagbok

Asperger syndrom og seksualitet

Oversettelse av
«Asperger’s Syndrome and Sexuality»

Biografi

Forside bok Autismespekterforstyrrelser - seksualitet og jus

Autisme, seksualitet og jus

Biografi av Nick Durbin som selv har diagnosen Asperger Syndrom.

«Asperger syndrom og seksualitet» er en oversettelse av en bok fra forfatteren Isabelle Hénault. Heftet «Hjelp – buksa er for trang» kom ut i september 2018 og er det fjerde heftet i vår serie av lettleste hefter.
Bernt Barstad
Vernepleier, med videreutdanning i målrettet miljøarbeid og sexologi. Forfatter og medforfatter til flere utgivelser.
Vår oppfatning er at når det kommer til universell utforming, så er mange av de tiltakene som eksisterer for blinde, døve, bevegelseshemmede og andre utsatte grupper aldeles utmerket, og noe vi stiller oss bak.
Nina Christine Dahl
Rådgiver i Tromsø kommune med fagansvar for bl.a. forebygging av overgrep mot sårbare voksne.