Valg 2021: Hjelp, hvem skal bestemme?

Forside Heftet "Hjelp, hvem skal bestemme?"

Dette heftet handler om hvordan Norge er bygd opp, og hvordan Norge styres.

Heftet Hjelp – hvem skal bestemme?” er aktuelt i forbindelse med valg, men innholdet i heftet har relevans utover det å stemme. Ikke alle vet hvilket parti de skal stemme på. Det er heller ikke alle som engang forstår at det er valg, eller hvorfor man skal stemme.

Vi har som mål å forsøke og gjøre livet lettere for den delen av befolkningen som ikke er så flink til å lese, eller sliter med å forstå en vanlig tekst. Dette kan være fordi de har kognitive vansker, eller fordi de ikke er så gode i norsk.

Første utgave av heftet kom ut for fire år siden, – nå har vi oppgradert heftet og forsøkt å gjøre det enda mer lettlest, og tilbyr en betydelig del av restlageret til en latterlig lav pris.

Dersom dere ønsker tips og idèer til hvordan vi kan få opp valgdeltakelsen blant utviklingshemmede, og andre som sliter med å lese, så kan dere melde dere inn i vår Facebook gruppe “Valg 2021.

Den nye prisen på heftet er satt til kr 50,-/stk. Hvert tiende hefte er gratis og ved bestillinger på mer enn 10 hefter så betaler vi portoen.

Bestill heftet nå

Lettleste hefter og fagbøker

Be-Ni forlag DA forfatter, produserer og selger lettleste hefter og fagbøker. Bakgrunnen for dette er at kommunikasjon og ikke minst skriftlig kommunikasjon er en viktig kilde til kunnskap. Kunnskap er viktig for å kunne ta del i samfunnet. Derfor har vi valgt å lage lettleste hefter om tema vi mener er viktig.

Heftene egner seg til selvstudium, undervisning en til en og gruppeundervisning.

Les mer