Lettleste hefter og fagbøker

Be-Ni forlag DA forfatter, produserer og selger lettleste hefter og fagbøker. Bakgrunnen for dette er at kommunikasjon og ikke minst skriftlig kommunikasjon er en viktig kilde til kunnskap. Kunnskap er viktig for å kunne ta del i samfunnet. Derfor har vi valgt å lage lettleste hefter om tema vi mener er viktig.

Heftene egner seg til selvstudium, undervisning en til en og gruppeundervisning. Det kan være smart å la heftene ligge på lunsjrommet eller andre steder dere folk samles. Heftene kan da gi grunnlag for både formelle og uformelle diskusjoner. Så langt har vi gitt ut tre hefter og det fjerde er i ferd med å bli sluttført.

I tillegg selger vi boka «Seksualitet og utviklingshemning» av Bernt Barstad, som kom ut på Universitetsforlaget i 2006. Høsten 2018 ga vi ut en oversettelse av Isabelle Hénaults bok «Asperger syndrom and sexuality». Boka er oversatt fra engelsk og er så langt vi kan se den eneste fagboka innen dette tema som har kommet ut på norsk.

I mars 2019 kommer Hénault tilbake til Norge, da vil vi etter planen arrangere en, kanskje to workshops om det sosioseksuelle programmet som er presentert i Hénault sin bok. Opplysninger om dette blir offentliggjort snart på denne nettsida, men det kan være lurt å abonnere på nyhetsbrevet vårt og følge oss på Facebook.