Asperger syndrom og seksualitet (fagbok)

«Asperger syndrom og seksualitet» er en oversettelse av «Asperger’s Syndrome and Sexuality» som ble utgitt på Jessica Kingsley Publishers i 2005. Forfatteren av boka er Dr Isabelle Hénault som er daglig leder av «Clinique Autisme & Asperger de Montréal» (http://www.clinique-autisme-asperger-mtl.ca/).

Hénault besøkte Norge i desember 2017, og var tilbake i september 2018, hvor hun hadde to forelesninger i Trondheim og Oslo.

Vi er ferd med å etablere ytterligere samarbeid med Hénault, som virker svært spennende. Ta kontakt dersom dere er interessert i mer opplysninger om dette.